Sholawat Gus Dur

Senandung terkenal dari abu nawas. Wahai Tuhan ku tak layak ke syurgamu tapi takboula ku tak sanggup ke nerakamu. by Gus Dur