Islamku, Islam Anda, Islam Kita

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid Saat membaca kembali makalah­-makalah yang dikirimkan kepada sejumlah penerbitan, disampaikan dalam sekian buah seminar dan dipaparkan dalam sekian banyak diskusi, penulis mendapati pandangan­-pandangannya sendiri tentang Islam yang tengah mengalami perubahan­-perubahan besar. Semula, penulis mengikuti jalan pikiran kaum ekstrimis yang menganggap Islam sebagai alternatif terhadap pola pemikiran “Barat”, seiring dengan kesediaan penulis …

Islamku, Islam Anda, Islam Kita Read More »